Solvorn kyrkje
Solvorn kyrkje

Solvorn kyrkje er plassert slik at du kan sjå henne nesten same kvar du er i bygda. Det mest iaugefallande særpreget på kyrkja er dei skrånande ytterveggene på tårnet, der nedste delen er våpenhuset. Arkitekten har nok late seg inspirere av stavkyrkjestilen og det frittståande klokketårnet, stopulen, ved Borgund stavkyrkje.
Kyrkja er den største av dei 12 kyrkjene i Luster. Her er høgt under taket, bokstaveleg tala. Fem store vindauge på kvar side i skipet gjev rikeleg med lys i det flotte kyrkjerommet. Kyrkja har enkelt trekors frå 1883 som altarutsmykking.
Preikestol og døypefont frå 1883, då kyrkja vart bygd. Dåpsfatet er frå 1644 i messing, gjeve av Mette Sørensdotter og Bent Nagel i Kroken.

4 altarlysestakar i messing, 2 frå 1600-talet og 2 litt seinare.

Måleri frå 1916, måla av Helene Gundersen, Brandbu. Dette var ei tid altarbilete, og var festa utanpå altartavla, men vart til 100-årsjubileumet i 1983 flytta til nordsida i koret.

2 kyrkjeklokker, ei frå 1200-talet og ei frå 1700-talet.

Orgel frå 1898, 6 stemmer, frå Tyskland. Utvida med to stemmer til ved restaurering ved Husted, Danmark i 2001.

Type kyrkje: Langkyrkje i tre
Vigsling: Juni 1883
Arkitekt: Waldemar Hansteen
Byggmeister: Dr. Wulfsberg
Sitjeplassar: 300